Open menu
swoosh

Xi-Zhi Niu

Xi-Zhi Niu

  • xizhi.niu@kaust.edu.sa
  • +15135567833
  • Asst Professor
  • University of Cincinnati
  • Chemical and Environmental Engineering
  • Environmental Engineering Sciences
  • Environmental Engineering Sciences
  • Environmental chemistry, organic contaminants, analytical chemistry, organic matter
  • https://researchdirectory.uc.edu/p/niuxh